בית ספר לכלבים ואנשים – מרקר טריינינג

פונט קריאה
רקע לבן
נווני אפור
ניגודיות גבוהה
הגודל טקסט